Premiär för StormaktspeletÖlandsOperan producerar operakonserter och sätter upp skådespel med inslag av sång och musik. Sommaren 2015 satte vi upp skådespelet Krigarkungen – En föreställning med Karl X Gustaf som huvudperson, en gång hertig på Öland. Under 2016 fortsatte ett utvecklingsarbete med målet att sätta in Krigarkungen i ett större historiskt sammanhang.

I samarbete med Borgholms slott och Ölands Museum på Himmelsberga lanserar nu Ölandsoperan Stormaktspelet 2017. En tidsresa tillbaka till den tid då den svenska staten hade som ambition att göra lilla fattiga Sverige till en stormakt.

På Borgholms slott bjuder hertig Karl in till en slottsfest i tidens anda och i slottets Drabantsal får vi sedan följa Karl X Gustav när han drar i krig mot Polen. På Himmelsberga skildras den öländska allmogens situation under denna svåra krigstid.