Välkommen till 2018 års Stormaktsspel

Armen intar Polen
Föreningen för Främjande av Kulturturism på Öland producerar årliga Stormaktsspel. 2018 års Stormaktsspel omfattar fem olika inslag med spelplatser runt om på Öland – Borgholms slott, Himmelsberga by, Stenåsabadet och S:a Möckleby.

Sammantaget speglar de olika inslagen den landkrigföring respektive sjökrigföring som Sverige bedrev under 1600-talet för att realisera sina storslagna planer. Det skildrar stormaktstiden sett utifrån statens agenda men också sett ur allmogens perspektiv.

Stormaktstiden skildras även genom den mat som publiken erbjuds provsmaka. På Borgholms slott serveras dels en herremansmeny dels en fattigmansmeny med typisk, om än något något anpassad 1600-talsmat. I Himmelsberga en allmogemeny. I Stenåsa typisk båtmansmat.

Karl X Gustav, en gång hertig på Borgholms slott utgör spelets huvudperson. Spelet äger rum den 17 till 19 augusti på olika spelplatser på Öland. Läs mer om Stormaktsspelet här.

Spelet produceras i samarbete med Borgholms slott, Ölands Museum och Stenåsabadet.